Privacybeleid Ophangen.com

Wanneer jij op onze website iets bestelt, hebben wij gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Wij gaan altijd zorgvuldig
met deze persoonlijke gegevens om en dragen er zorg voor dat ze veilig worden bewaard. In onderstaande uitleg willen wij jou graag duidelijk vertellen wat wij
met deze persoonlijke gegevens doen en waarom wij ze nodig hebben. Mocht je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebben,
neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Op onze ophangen.com vind je altijd het meest actuele privacybeleid.

 

1. Verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens
ABA b.v.  (“ophangen.com”), gevestigd aan de Havenkade,14 in Assen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.


2. Toepassing privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ophangen.com verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ophangen.com, zoals:
onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. 


3. Verwerking persoonsgegevens
Onze persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk hierbij aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. 

Maar ook gegevens zoals je IP-adres of ophangen.com klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je ophangen.com
bestelgeschiedenis of surfgedrag.


Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ophangen.com, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen.
Wij krijgen deze gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Hieronder vind je een uitleg over welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dit doen en hoelang deze worden bewaard:

Verwerking gegevens van jouw bestelling
   Wanneer jij bij ons iets bestelt hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling correct te kunnen bezorgen en je daarnaast op de hoogte te kunnen houden
   over de status van je bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.      Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorg adres(sen), betaalgegevens
   en je telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd
   aan je bestelling 7 jaar bewaren. 


Persoonsgegevens van jouw account
   In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
   (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens en kortingscodes. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.
   Daarnaast slaan wij in je account de door jou opgegeven interesses op, namelijk jouw favorietenlijstje. Wij bewaren de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent.
   Je kunt op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

Verwerking contact met onze klantenservice
   Je kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur contact opnemen met onze klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten.
   We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.


Persoonsgegevens voor een optimale winkelbeleving
   Op onze website ophangen.com staan duizenden producten. Wij willen jou dan ook graag helpen om tussen al deze producten te vinden wat je zoekt. Allereerst zorgen wij ervoor dat
   onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan ophangen.com jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele
   taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt. We zorgen er ook voor dat ophangen.com
   zo relevant mogelijk is door onze winkel af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je zoek-, klik en koopgedrag bij ophangen.com.
   Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klant patronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Wij bewaren deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent.
   Als je hierover meer wilt weten en/of je voorkeur wilt aanpassen verwijzen we je na
ar onze klantenservice.


4. Door jouw ingestelde voorkeuren
Op verschillende plekken kun je zelf je voorkeuren bij ons aangeven. Zo kun je bijvoorbeeld ergens van op de hoogte gehouden willen worden of artikelen
op je verlanglijstje zetten. Deze voorkeuren kun je te allen tijde zelf uitzetten.

5. Verwerking gegevens voor marketing
Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookie technieken op onze website ophangen.com, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld
is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn
en die termijn verschilt per cookie. 


6. Gebruik algemene informatie en verkoopstatistieken voor een optimale winkelbeleving

Wanneer je op ophangen.com een artikel bekijkt, zie je ook andere artikelen die we aanbevelen (bijvoorbeeld onder het kopje gerelateerd). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd
op het artikel of de categorie waar je op dat moment naar kijkt. Op basis van statistieken weten we dat klanten die dat artikel kochten, ook geïnteresseerd waren in de andere artikelen.
Deze aanbevelingen zijn niet persoonlijk: iedereen die dat artikel bekijkt, ziet dezelfde aanbevelingen. Als je zoekt naar een bepaalde ophangrail, ziet iedereen dezelfde vergelijkbare
ophangrail. Of we laten je op basis van je zoekopdracht zien wat andere gebruikers zochten.7. Het delen van jouw gegevens
Logistieke partners

   Om jouw bestelling goed te kunnen verwerken, werken wij samen met logistieke partners. Deze partijen ontvangen jouw klantnummer, bestelnummer, naam en bezorgadres
   om ervoor te zorgen dat ze jouw pakket op de juiste manier kunnen verwerken. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.


Externe dienstverleners
   Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens
   die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen.
   Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

        -   het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website
        -   het ondersteunen bij onze advertentie- en marketing campagne
        -   het ondersteunen bij het doen en het verkrijgen van ratings- en reviews
        -   het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten.

Overheid
   Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering
   van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders
   toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.


8. Opslag van jouw gegevens
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan
of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt
op een veilige en rechtmatige manier.


9. Beveiliging van jouw gegevens
Ophangen.com neemt maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Door een toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers
waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.  De beveiliging van onze systemen hebben wij uitbesteed aan externe partners die beschikken over de benodigde kennis en expertise
op dit gebied. Mocht je twijfelen of het gevoel hebben dat wij niet veilig omgaan met jouw gegevens, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

 

10. Rechten met betrekking tot jouw gegevens
Informatie en inzage
   Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.
   In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Daarnaast heb jij het recht
   om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dit aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Correctie of bezwaar maken
   Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.
   Hiervoor kun je contact opnemen met onze klantenservice. Daarnaast heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens
   als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit kun je zelf regelen door contact op te nemen met onze klantenservice.

-  Dataportabiliteit
   Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat,
   zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.
   Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te verkrijgen, hiervoor kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Account verwijderen
   Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen,
   zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid
   om een verzoek in te dienen in je account of door contact op te nemen met onze klantenservice.

-  Klacht indienen
   Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op.
   Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.